Ga naar hoofdinhoud

Vastengebed van de Heilige Efraim de Syrier

notitie

Dit gebed wordt dagelijks gebeden tijdens de grote Vasten tot en met de woensdag van de Grote en Heilige Week, behalve op zaterdag en zondag

Heer en Meester van mijn leven, geef mij niet de geest van ledigheid, kleinmoedigheid, heerszucht of onnutte woorden.

(Grote metanie)

Maar geef mij, uw dienaar, de geest van zelfbeheersing, deemoed, geduld en liefde.

(Grote metanie)

Ja, Heer, mijn Koning, laat mij mijn eigen fouten zien, en laat mij geen oordeel vellen over mijn broeder. Want Gij zijt gezegend in de eeuwen der eeuwen. Amen.

(Grote metanie)

Heer, reinig mij, zondaar.

(12x met kleine metanie)

Heer en Meester van mijn leven, geef mij niet de geest van ledigheid, kleinmoedigheid, heerszucht of onnutte woorden. Maar geef mij, uw dienaar, de geest van zelfbeheersing, deemoed, geduld en liefde.

Ja, Heer, mijn Koning, laat mij mijn eigen fouten zien, en laat mij geen oordeel vellen over mijn broeder. Want Gij zijt gezegend in de eeuwen der eeuwen. Amen.

(Grote metanie)